Portal_background_image

معرفي فرماندار

 

دکتر هادی فدایی ،فرماندار شهرستان زرندیه

اطلاعات تماس:
08645228119

 


دریافت فایل پیوست

جهت دریافت فایل ضمیمه از این قسمت اقدام نمایید

مطالب ویژه