1397/08/07 11:46
بازديد معاون استاندار مركزي از شركت رادياتور پارسيان در شهرك صنعتي پرندك به منظور بررسي مشكلات اين واحد توليدي
بازدید معاون استاندار مرکزی از شرکت رادیاتور پارسیان در شهرک صنعتی پرندک به منظور بررسی مشکلات این واحد تولیدی

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved