1397/08/14 09:36
همزمان با سراسر كشور مراسم راهپيمايي يو الله ۱۳ آبان با حضور اقشار مختلف مردم، از جمله دانش آموزان ، دانشجويان و جمعي از مسئولين در شهرها و روستاهاي تابعه شهرستان زرنديه برگزار گرديد.
همزمان با سراسر کشور مراسم راهپیمایی یو الله ۱۳ آبان با حضور اقشار مختلف مردم، از جمله دانش آموزان ، دانشجویان و جمعی از مسئولین در شهرها و روستاهای تابعه شهرستان زرندیه برگزار گردید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved