1397/10/15 13:02
بازديد سيد علي آقا زاده استاندار مركزي به همراه مهندس فرخي معاون هماهنگي امور اقتصادي استاندار مركزي ، دكتر فدايي فرماندار شهرستان زرنديه، امام جمعه مامونيه و مديران كل مربوطه استاني و شهرستاني از شركت محمديان گاز .
بازدید سید علی آقا زاده استاندار مرکزی به همراه مهندس فرخی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی ، دکتر فدایی فرماندار شهرستان زرندیه، امام جمعه مامونیه و مدیران کل مربوطه استانی و شهرستانی از شرکت محمدیان گاز .

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved