1397/10/15 13:08
مجموعه برنامه هاي انجام شده در سفر يك روزه سيدعلي آقازاده استاندار مركزي به شهرستانهاي زرنديه در روز چهارشنبه ۱۲ ديماه سال ۹۷ :
مجموعه برنامه های انجام شده در سفر یک روزه سیدعلی آقازاده استاندار مرکزی به شهرستانهای زرندیه در روز چهارشنبه ۱۲ دیماه سال ۹۷ : -بازدید ازشرکت لنت واتحاد مولد -بازدید ازشرکت نادی پلاستیک آریا -بازدید از شرکت مهندسی توسعه نفت و گاز محمدیان -بازدید از کمربندی در حال احداث کنار گذر جنوبی قطعه 2و3 تهران -نشست باحضور مدیران کل دستگاه های اجرایی (ستاد راهبردی اقتصاد مقاومتی)درخصوص بررسی رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در شهرک صنعتی مامونیه.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved