1397/10/19 11:05
جلسه مديريت بحران شهرستان زرنديه
جلسه مدیریت بحران شهرستان زرندیه به ریاست دکتر فدایی فرماندار و با حضور بخشدار مرکزی ، بخشدار خرقان و سایر مدیران مربوطه در سالن اجتماعات بخشداری مرکزی برگزار شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved