1397/12/20 11:25
بازديد دكتر فدايي فرماندار شهرستان زرنديه به همراه مهندس حاجتي از روند بازگشايي محور هاي مواصلاتي بخش خرقان
بازدید دکتر فدایی فرماندار شهرستان زرندیه به همراه مهندس حاجتی از روند بازگشایی محور های مواصلاتی بخش خرقان

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved