1398/06/20 18:43
در روز تاسوعاي حسيني :
حضور فرماندار شهرستان زرنديه در مراسم هاي عزاداري در شهر زاويه
حضور فرماندار شهرستان زرندیه در مراسم های عزاداری در شهر زاویه صورت گرفت.

صبح روز تاسوعای حسینی  دکتر هادی فدایی ؛فرماندار شهرستان زرندیه به در جمع عزاداران شهر زاویه حاضر  شد.

فرماندار شهرستان زرندیه در شهر زاویه در مراسم های عزاداری واقع در مسجد جامع شهر زاویه و مسجد امام حسن مجتبی (ع) حضور یافت و همراه با مردم شریف و عزیز شهر زاویه به عزاداری پرداخت.

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved