1398/07/17 19:28
با حضور فرماندار شهرستان زرنديه:
بازديد از شركت صنايع غذايي برتر
بازدید دکتر هادی فدایی فرماندار شهرستان زرندیه به همراه محمدرضا منصوری نماینده مردم نجیب شهرستان های ساوه وزرندیه در مجلس شورای اسلامی و آذر دشتی مدیر کل صداوسیما در استان مرکزی از شرکت صنایع غذایی برتر صورت گرفت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved