1398/07/21 13:25
سفر مهندس اكرمي معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استانداري مركري به شهرستان زرنديه
بااستقبال رسمی فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان زرندیه ، مهندس اکرمی ، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی استانداری مرکزی وارد شهرستان زرندیه شد

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved