1398/07/21 13:29
باحضور فرماندار و معاون سياسي امنيتي اجتماعي استانداري مركزي:
بازديد از شركت رادياتور سازي پارسيان واقع در ناحيه صنعتي پرندك
بازدید دکتر فدایی فرماندار شهرستان زرندیه با حضور مهندس اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی و سایر مسئولین مربوطه شهرستانی از شرکت رادیاتور سازی پارسیان واقع در ناحیه صنعتی پرندک صورت گرفت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved