1398/07/21 13:31
باحضور فرماندار و معاون سياسي امنيتي اجتماعي استانداري مركزي:
بازديد از شركت آهنگر پيشگامان سازه واقع در شهرك صنعتي زاويه
بازدید دکتر فدایی فرماندار شهرستان زرندیه با حضور مهندس اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی و سایر مسئولین مربوطه شهرستانی از شرکت آهنگر پیشگامان سازه واقع در شهرک صنعتی زاویه صورت گرفت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved