1398/07/22 13:10
باحضور فرماندار و معاون سياسي امنيتي اجتماعي استانداري مركزي:
بازديد از شركت طبيعت سبز ميهن واقع در شهرك صنعتي مامونيه
بازدید دکتر فدایی فرماندار شهرستان زرندیه با حضور مهندس اکرمی معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی و سایر مسئولین مربوطه شهرستانی از شرکت طبیعت سبز میهن واقع در شهرک صنعتی مامونیه صورت گرفت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved