1398/07/28 18:53
به رياست فرماندار:
جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان زرنديه برگزار شد
جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان زرندیه به ریاست دکتر فدایی فرماندار و با حضور بخشداران و سایر مدیران مربوطه در محل فرمانداری برگزار گردید

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved