1398/07/29 16:08
باحضور مشاور وزير نيرو ، فرماندار و مديرعامل شركت توزيع برق استان مركزي:
اهداي 60 بسته آموزشي از محل صرفه جويي حذف قبوض كاغذي بين دانش آموزان
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید 60 بسته آموزشی از محل صرفه جویی حاصل از حذف قبوض کاغذی برق در بین دانش آموزان آموزشگاه هدایت روستای حسین آباد از توابع شهرستان زرندیه توزیع شد. گفتنی است در این مراسم حیدری،مشاور وزیر نیرو؛ هادی فدایی،فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش ؛ محمدعلی یوسفی،مدیر و دبیر شورای آموزش و پرورش ؛الله داد،مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی، ابراهیمی ، امام جمعه شهرستان زرندیه ؛فتاحی ،رئیس اداره توزیع برق شهرستان زرندیه حضور داشتند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved