1398/07/29 16:11
ديدار فرماندار با مشاور وزير و مديرعامل شركت توزيع برق استان مركزي
دکتر هادی فدایی،فرماندار شهرستان زرندیه با حیدری، مشاور وزیر نیرو و الله داد ، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی دیدار کرد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved