1398/08/05 09:36
ديدار فرماندار شهرستان زرنديه با مردم شريف روستاي حكيم آباد
دیدار دکتر هادی فدایی فرماندار شهرستان زرندیه به همراه مهندس منصوری نماینده مردم شریف شهرستانهای زرندیه و ساوه در مجلس شورای اسلامی و سایر مدیران مربوطه از روستای حکیم آباد و دیدار با مردم شریف این روستا صورت گرفت.

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved