1398/08/05 09:37
ديدار فرماندار شهرستان زرنديه با مردم شريف روستاي فيض آباد
دیدار دکتر فدایی فرماندار شهرستان زرندیه به همراه مهندس منصوری نماینده مردم شریف شهرستانهای زرندیه و ساوه در مجلس شورای اسلامی و سایر مدیران مربوطه از روستای فیض آباد جهت بررسی مشکلات این روستاصورت گرفت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved