1398/08/05 09:39
بازديد فرماندار شهرستان زرنديه از شركت سان وي
بازدید دکتر فدایی فرماندار شهرستان زرندیه از شرکت سان وی تولید کننده پرده های دیواری در شهرک صنعتی مامونیه صورت گرفت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved