1398/08/06 10:35
توسط فرماندار شهرستان زرنديه:
بازديد از روند تكميل كلينيك تخصصي تامين اجتماعي
بازدید دکتر فدایی فرماندار شهرستان زرندیه به همراه مهندس منصوری نماینده مردم نجیب ساوه وزرندیه درمجلس شورای اسلامی و سایر مسئولین مربوطه از روند تکمیل ساخت کلینیک تخصصی تامین اجتماعی زرندیه صورت گرفت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved