1398/08/12 18:26
به رياست دكترهادي فدايي؛فرماندار شهرستان زرنديه:
جلسه مانور ساعت صفر ستاد پيشگيري ، هماهنگي و فرماندهي عمليات پاسخ به بحران شهرستان زرنديه برگزار شد
جلسه مانور ساعت صفر ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان زرندیه راس ساعت ۲۱ برگزار گردید. هدف سنجش میزان آمادگی مدیران دستگاههای اجرای در مواقع هشدار و حوادث می باشد‌.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved