1398/10/01 13:23
هادي فدايي؛فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش :
اقدامات در راستاي رفع بي سوادي در سطح جامعه امري ارزشمند و حائز اهميت است
هادی فدایی؛ فرماندار و رئیس شورای آموزش و پرورش با تقدیر از زحمات آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی در راستای رفع بیسوادی در سطح جامعه گفت:اقدامات در راستای رفع بی سوادی در سطح جامعه امری ارزشمند و حائز اهمیت است؛ در جهت رسیدن به اهداف ، همواره مشکلات و چالش هایی وجود دارد؛ ولی باید تلاش های خود را انجام دهیم و اخبار ، فعالیت ها و حرکات ارزشمند مجموعه های مختلف را به مراجع بالاتر انعکاس دهیم تا با همفکری و تعامل رده های بالادستی مشکلات را بتوانیم در سطح شهرستان کاهش دهیم. فرماندار شهرستان زرندیه با تبریک هفته نهضت سوادآموزی ادامه داد: تلاش در جهت رفع بی سوادی باقیات و صالحاتی برای شما و خانواده محترمتان است؛ این فعالیت شما منجر به رشد و توسعه خانواده ها خواهد شد و این امر منجر به حضور موثر دانش آموزان در سطح جامعه خواهد شد و نوید آینده ای روشن و پر از امید را خواهد داشت. گفتنی است در این دیدار بخشدار بخش مرکزی و مدیرآموزش و پرورش حضور داشتند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved