1398/11/20 22:19
باحضور استاندار مركزي و هيئت همراه:
ديدار مردمي استاندار مركزي با مردم روستاي آغذيگنگ بخش مركزي شهرستان زرنديه
دیدار مردمی مهندس سید علی آقازاده استاندار مرکزی ، مهندس قندالی رییس سازمان عشایری کشور و دکتر فدایی فرماندار شهرستان زرندیه در روستای آغذیگنگ انجام گرفت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved