1398/11/21 14:13
اينفوگرافي:
سفر يك روزه مهندس سيد علي آقازاده ، استاندار محترم مركزي به شهرستان زرنديه
مهندس سید علی آقازاده ، استاندار محترم مرکزی به شهرستان زرندیه در روز یکشنبه 20 بهمن ماه به شهرستان زرندیه سفر کرد.

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved