1399/01/05 20:21
بازديد فرماندار شهرستان زرنديه از پست هاي طرح غربالگري
بازدید دکتر فدایی فرماندار محترم شهرستان زرندیه و دکتر سرخیل ریاست محترم شبکه بهداشت و درمان و ریاست هلال احمر و سایر ادارات از پست های طرح غربالگری شهرستان زرندیه توسط جمعیت هلال احمر شهرستان زرندیه صورت گرفت.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved