1399/02/19 22:32
به مناسبت روز جهاني كارگر:
ديدار و سركشي فرماندار و امام جمعه شهرستان از كارخانجات در سطح شهرستان زرنديه
دکترهادی فدایی،فرماندار شهرستان زرندیه به همراه ابراهیمی امام جمعه شهرستان به مناسبت روزجهانی کارگر با حضور در برخی از کارخانجات در سطح شهرستان زرندیه با کارگران دیدار و این روز را تبریک گفتند.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved