1399/02/21 18:04
با حضور فرماندار شهرستان زرنديه:
تجليل از اعضاي هيئت هاي موتوسواري و اتومبيل راني در راستاي پيشگيري از شيوع بيماري كرونا
تجلیل از اعضای محترم هیات موتورسواری واتومیبل رانی وهمچنین جوانان شهرستان زرندیه توسط دکترفدایی فرماندار محترم وریاست محترم اداره ورزش زرندیه درمحل فرمانداری بجهت همکاری وفعالیت افتخاری در عملیاتهای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا مورخ 99/2/21 انجام شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved