1399/04/09 22:01
به رياست معاون سياسي امنيتي استانداري مركزي:
دويست و پنجاه و هفتمين جلسه شوراي آموزش و پرورش استان مركزي برگزار شد
دویست و پنجاه و هفتمین جلسه شورای آموزش و پرورش استان مرکزی به طور ویدیو کنفرانس با حضور فرمانداران شهرستان های استان مرکزی به ریاست اکرمی،معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی و با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی و اعضای شورای آموزش و پرورش استان مرکزی در سالن جلسات استانداری برگزار شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved