1399/04/09 22:02
هادي فدايي،فرماندار و رئيس شوراي آموزش و پرورش شهرستان زرنديه:
مصوبات شوراي آموزش و پرورش براي تمامي دستگاه هاي اجرايي و نهاد هاي مربوطه لازم الاجراست
دویست و پنجاه و یکمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان زرندیه پس از جلسه ویدیو کنفرانس شورای آموزش و پرورش استان مرکزی که به ریاست اکرمی،معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی برگزار شده بود، به ریاست هادی فدایی،فرماندار و با حضور سرپرست آموزش و پرورش و اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان زرندیه در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

 

هادی فدایی،فرماندار شهرستان زرندیه در این جلسه پس از تقدیر و تشکر از زحمات سرپرست ،معاونین و کارشناسان و تمامی اعضای شورای آموزش و پرورش شهرستان زرندیه گفت: آموزش و پرورش در راستای رسیدن به اهداف عالیه نظام تعلیم و تربیت نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاه های اجرایی و نهاد ها می باشدچرا که تعلیم و تربیت نسل خلاق، موثر و کارآمد برای حضور در جامعه برای آینده نه چندان دور وظیفه خطیر آموزش و پرورش است.

فرماندار شهرستان زرندیه با تاکید بر ضرورت پیگیری و انجام مصوبات شورای آموزش و پرورش ادامه داد:مرجع مهم تصمیم گیری درامور  آموزش و پرورش همین شوراها و هم افزایی هاست لذا اولویت تمامی مسئولین ،دستگاه ها ونهادهای اجرایی در سطح شهرستان زرندیه مصوبات این جلسات و پیگیری برای رسیدن به نقطه مطلوب است.

گفتنی است در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد آموزش و پرورش شهرستان زرندیه در خردادماه و تیرماه مصوبات جلسه مورد بازبینی و تصویب قرار گرفت.

 

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved