1399/04/17 20:12
غاز عمليات طرح دانش بنيان تكثير گاوهاي ممتاز با روش آزمايشگاهي جنين در شهرستان زرنديه
آیین بهره برداری از فاز اول پروژه دام پروری صنعتی ۳ هزار رأسی مولد ، تولید علوفه به روش هیدروپونیک و آغاز عملیات طرح دانش بنیان تکثیر گاوهای ممتاز با روش آزمایشگاهی جنین با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی فرماندار شهرستان زرندیه و مسئولین مربوطه در شهرستان زرندیه برگزار شد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved