1399/06/25 20:48
توسط معاونت محترم توسعه روستايي و مناطق محروم كشور:
كسب رتبه چهارم كشوري توسط شهرستان زرنديه در طرح نظارت بر پروژه هاي روستايي
دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی بر اساس ارزیابی بعمل آمده توسط معاونت محترم توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در مرحله سیزدهم طرح نظارت بر پروژه های روستایی در سه ماهه اول سال جاری موفق به کسب رتبه اول در سطح کشور و شهرستان های زرندیه،شازند،فراهان،کمیجان و خنداب در ارزیابی شهرستانی موفق به کسب رتبه چهارم در سطح کشور گردید. این موفقیت ،که مرهون زحمات و همکاری تمامی اعضای شبکه نظارت عالیه روستایی می باشد بر تمامی اعضای شبکه مبارک باد. لازم به ذکر است توسط معاون محترم هماهنگی امور عمرانی از ناظرین شهرستانی و منطقه ای شهرستان های مذکور تقدیر بعمل آمد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved